خانۀ عشق کجاست ؟


 

 
خانۀ عشق کجاست ؟

من فقط می دانم
ناشناسی هر شب
پنجرۀ خواب مرا
می کوبد
یک سبد  
 
گل و پروانه و باران
در باغ شبم می ریزد
و لبخند زنان
پشت دلم می پیچد
کفشهایش 
 
لب رؤیای دلم جا ماندست
و نمی دانم من
خانۀ عشق کجاست

/ 1 نظر / 5 بازدید
جواد

امشب دوباره غرق در تمنای دیدنت سرمه ی انتظار به چشمانم میکشم همه شعرهات پر از احساسهT دختر روشن آب