این روزها

 
این روزها که می گذرد
احساس می کنم خیلی نزدیکتری
نمی دانم تو به زمین نزدیک تر شدی
یا من اوج گرفته ام به سوی تو
هرچه هست قرابت دلنشینی ست
کاش تمام نشود
/ 1 نظر / 6 بازدید
جواد

هرچه هست قرابت دلنشینی ست کاش تمام نشود خیلی قشنگ بود.دلنشین دلنشین